zikr

zikr
<ər.> köhn.
1. Anma, yad etmə, xatirə gətirmə, xatırlama, adını çəkmə, adını söyləmə. Zikr etmək (eyləmək) köhn. – 1) anmaq, yad etmək, xatirə gətirmək, adını çəkmək, adını söyləmək. <Dərviş:> Mən də <Ruqiyyənin> adını ürəyimdə yox, dilimdə zikr etdim. A. D.; 2) söyləmək, demək, ifadə etmək. Bütün gün fikr eylərəm; Dərdimi zikr eylərəm. (Bayatı). . . Necə ki vəzir zikr elədi, ona binaən mən bu cəhətdən qayətdə diləfsürdə idim. M. F. A.. Yuxarıda zikr etdiyimiz keyfiyyəti Mirzə özü nağıl edirdi. Ə. Haqverdiyev; 3) oxumaq (dua). Alverçi hacılar, baqqallar, müamiləçilər, dəllallar bəzən sabaha qədər yatmazdı, namaz qılıb zikr edərdi. H. S.. Zikr olunmaq köhn. – 1) anılmaq, yad edilmək, xatirə gətirilmək, adı çəkilmək, adı söylənmək; 2) haqqında danışılmaq, söylənilmək, ifadə olunmaq. Şah Abbasın cülusundan altı il keçib yeddinci il başlanmışdı ki, aşağıda zikr olunan qəziyyə vaqe oldu. M. F. A.. Ata ilə oğul arasında yuxarıda zikr olunan söhbətdən 1-2 ay keçəndən sonra Mirzə Cavad köçdü kəndə. Ə. H..
2. din. Təsbeh çevirə-çevirə dua etmə, Allahın adlarını və sifətlərini bir-birinin ardınca söyləyib təkrar etmə, vird etmə. Zikr demək – məsciddə axundun oxuduğu duanı onun ardınca eyni ilə təkrar etmək. Zikr təsbehi – dindarların dua oxuyaoxuya çevirdikləri təsbeh. <Hatəmxan> özü isə mollanın ala-bəzək zikr təsbehini əlinə aldı. S. R..
3. Bütün fikir, bütün düşüncə, bütün xəyal (bu mənada adətən «fikir-zikir» şəklində işlənir). Fikrim-zikrim, sözüm, xəyalım sənsən; Haçan könlüm səndən cidayə düşər. M. V. V.. . . Hətta namaz vaxtı da mömin müsəlmanın fikri və zikri dolu olur dolma ilə, . . isgəncəbi ilə. C. M..

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Нужна курсовая?

Look at other dictionaries:

  • zikr — (A.) [ ﺮﮐذ ] zikir, anma. ♦ zikr etmek anmak. ♦ zikr olunmak anılmak, zikredilmek …   Osmanli Türkçesİ sözlüğü

  • Zikr — Unter Dhikr (arabisch ‏ذكر‎, DMG ḏikr, „Gedenken“; auch Dhikrullah, „Gedenken an Allah“) versteht man im Islam die intensive Anbetung Allahs. Der Dhikr kann laut geübt werden, aber auch still und so eher meditativen Charakter haben. Er kann… …   Deutsch Wikipedia

  • zikr — noun /zikr/ an Islamic prayer whereby a phrase or expression of praise is repeated continually …   Wiktionary

  • ZİKR — (Zikir) Anmak, hatırlamak. Anılmak. * Allah ı (C.C.) çok çok anıp azametini düşünmek ve esmâ i hüsnâsını okuyup tefekkür etmek. * Kur ân ı Kerim in bir ismi.(İ lem eyyühel aziz! Tohum olacak bir habbenin kalbi yani içi delindiği zaman, elbette… …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • zikr — /zik euhr/, n. Islam. dhikr. * * * …   Universalium

  • zikr — noun variant form of dhikr …   English new terms dictionary

  • zikr — ə. 1) yada salma, xatirə gətirmə; 2) ağıza alma, adını çəkmə; 3) ifadə etmə; söyləmə, demə; 4) dua, vird; 5) tərif etmə. Zikri Allah Allahı anma, xatırlama; zikri zəban tez tez demə, təkrar etmə …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • zikr — ˈzikər variant of dhikr …   Useful english dictionary

  • ZİKR-ÂREND — f. Zikreden. Anan …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • ZİKR-İ ALENÎ — Aşikâr ve açıktan toplanıp Allah ı zikretmek …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”